Privacyverklaring

Privacyverklaring in het kader van GDPR

met ingang van 25/05/2018.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Dr. Vodderschool België/Nederland verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens (privé en praktijk)
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • RIZIV/KNGF-erkenningsnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door uw profiel op deze website aan te vullen, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Bijgevolg ook niet over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen zouden kunnen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vodderschool.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Dr. Vodderschool België/Nederland verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • (kandidaat)cursistenadministratie
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we gegevens bewaren

Dr. Vodderschool België/Nederland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gezien de aard van onze dienstverlening, houden wij uw gegevens bij voor de cursistenadministratie tot u bij ons een verzoek indient om deze te laten verwijderen en uiterlijk tot pensioenleeftijd.

Delen met anderen

Dr. Vodderschool België/Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dr. Vodderschool België/Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Dr. Vodderschool België/Nederland gebruikt cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wenst u dit te doen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@vodderschool.be, dit ter bescherming van uw privacy.

Dr. Vodderschool België/Nederland zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via:

website: www.vodderschool.be, Telefoonnummer: 050389525 Bedrijfsadres: Gistelsesteenweg 109 8200 Sint-Andries Postadres: Gistelsesteenweg 109 8200 Sint-Andries

Beveiliging

Dr. Vodderschool België/Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vodderschool.be